The desirable business address in South West Wales


Tir

Mae adeilad y Goleudy yn gartref i lawer o fusnesau gwahanol o drawstoriad o sectorau busnes, gan gynnwys rhai Ariannol a Phroffesiynol; rhai Amgylcheddol; Gwyddorau Bywyd a Gweithgynhyrchu Uwch.

Mae swyddfeydd yn gorwedd ochr yn ochr â chyfleusterau Gweithgynhyrchu Uwch ac mae cyfleoedd newydd o ran cynlluniau datblygu tai ar y darnau o dir wrth ymyl.

Rydym ar agor ar gyfer busnes ac yn awyddus i letya amrywiaeth o ddatblygiadau ar safle sydd eisoes yn aeddfedu – mae’r gwaith o ddenu busnesau yn mynd rhagddo. Mae datblygu cyfleusterau newydd Ambiwlans Awyr Cymru yn ddiweddar yn enghraifft o hyn.

Mae 2 ddarn o dir ar gael yn y Goleudy ar oddeutu 7 erw o dir.

Croesewir datblygiadau hapfasnachol neu bwrpasol ar gyfer sectorau busnes y Goleudy. Fel gyda’r holl ddatblygiadau o’r math hwn, mae yna gyfle i gael gafael ar gyllid grant a gynigir i ddatblygu busnes neu eiddo, er mwyn gwireddu prosiectau.

0 0 0 0 0