The desirable business address in South West Wales


Swyddfeydd

Mae’r Goleudy yn cynnig swyddfeydd o’r radd flaenaf ar gyfer busnesau mewn sectorau allweddol. Mae gan yr holl swyddfeydd fand eang cyflym di-derfyn, system aerdymheru, ac maent yn darparu popeth y byddech chi’n disgwyl ei gael mewn amgylchedd gwaith modern.

Mae maint y swyddfeydd yn amrywio a chodir tâl am bob un ar gyfradd o £14.50 y droedfedd sgwâr. Mae hyn yn cynnwys parcio am ddim; mynediad 24 awr; defnyddio’r cyfleusterau Cynadledda a Chyfarfod am ddim; band eang am ddim; derbynfa a reolir; ymdrin â’r post; defnyddio chwaer-safle yn Noc Penfro am ddim.

Codir tâl am ardrethi busnes a chyfleustodau ar wahân.

 


1 0 0 0 0