The desirable business address in South West Wales

Polisi preifat

Er mwyn diogelu’ch preifatrwydd yn well, darperir yr hysbysiad hwn gennym sy’n esbonio ein hymarferion o ran gwybodaeth ar-lein a’r dewisiadau rydych yn gallu eu gwneud am y ffordd y mae eich gwybodaeth yn cael ei chasglu a’i defnyddio.

Y wybodaeth rydym yn ei chasglu:

Eich enw cyswllt, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a gofynion a nodir pan (ac os) rydych yn eu cyflwyno drwy un o’n ffurflenni cyswllt.

Y modd yr ydym yn defnyddio data a gwybodaeth:

Er mwyn cysylltu â chi ynghylch ymholiad neu hyrwyddiad.

 

Sut y mae cysylltu â ni:

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon eraill am y polisïau preifatrwydd hyn.

Os ydych wedi tanysgrifo i’n llythyr newyddion ac yr hoffech ddad-danysgrifo, defnyddiwch y ddolen ddad-dadysgrifo ar waelod y llythyr newyddion i dynnu’ch manylion o’r rhestr.