The desirable business address in South West Wales

Banc Datblygu Cymru

Large-Colour-RGB-v1

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu. Mae cyllid ar gael i fusnesau ar bob cam. Os ydych chi’n gymwys ac yn barod am fudsoddiad, mae gennych lawer o opsiynau. Mae cyllid sy’n amrywio o £1,000 hyd at £5m ar gael fel benthyciad neu ecwiti. A gallwch ad-dalu’r arian dros gyfnodau o hyd at 10 mlynedd, gan roi’r amser a’r gofod sydd ei angen arnoch i gyrraedd eich potensial. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y Banc yn buddsoddi dros £400miliwn. Bydd hefyd yn treblu’r argaeledd o cyllid micro. Pan fydd buddsoddiad y sector preifat a’r arian sydd ar gael i brynwyr cartref trwy Cymorth i Brynu – Cymru yn cael ei ystyried, mae’r Banc yn anelu at gael effaith o biliwn o bunnoedd ar economi Cymru.

Gall Banc Datblygu Cymru ddarparu cyllid ar gyfer ystod o anghenion, gan gynnwys:

  • Dechrau busnes, gan gynnwys busnes technoleg
  • Tyfu busnes
  • Prynu busnes
0 0 0 0 0