The desirable business address in South West Wales

Eley Solutions

Eley Solutions

Eley Solutions

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau recriwtio, sydd wedi’u cynllunio i helpu eich cwmni i gyrraedd ei botensial, drwy gyflogi’r staff cywir yn gyflym.

  • Gyrfaoedd Tân a Diogelwch – Recriwtio staff â sgiliau arbenigol yn y maes penodol hwn
  • Llyfr Ymgeiswyr – helpu Cyflogwyr i leihau’r amser y mae’n ei gymryd i gyflogi, cyflogi drwy recriwtiwr/asiantaeth

Mae pob cwmni yn unigryw. Bydd dulliau unffurf byth yn helpu eich busnes i gyrraedd ei lawn botensial. Rydym yn darparu atebion personol, wedi’u teilwra i chi – eich diwydiant, eich diwylliant, eich heriau unigryw.

0 0 0 0 0