The desirable business address in South West Wales

Definitive Networks

Definitive Networks

Definitive Networks

Rhwydweithiau diffiniol yn ddarparwr blaenllaw o atebion rhwydwaith arloesol . Rydym yn Dylunio, Gosod a Rheoli Rhwydweithiau IP ar gyfer ystod eang o gwsmeriaid ar draws amrywiaeth o sectorau sy’n cynnwys: Adeiladu, Canolfannau Galw, ddelwriaethau Modur, Gwerthwyr Tai, Trafnidiaeth a Warws i enwi ond ychydig.
Rydym yn arbenigo mewn Rheoli Cefnogi TG, Diogelwch a Aml-safle Rhwydweithio ac mae ein profiad yn ymestyn i CCTV a hefyd atebion VoIP Teleffoni.

0 0 0 0 0