The desirable business address in South West Wales

 

Cysylltwch â ni

Mewn car

O’r M4

Gadewch yr M4 wrth gyffordd 48 a dilyn yr A4138 tuag at Lanelli. Ewch yn syth ymlaen wrth y gylchfan gyntaf a’r ail gylchfan. Trowch i’r dde wrth y drydedd gylchfan (arwyddion i Calsonic/Kansei a Gwesty’r Diplomat). 100 metr o’r gylchfan hon, cymerwch y troad cyntaf ar y dde (Heol Aur). Mae’r Goleudy yn syth o’ch blaen. Dilynwch y ffordd o amgylch yr adeilad i’r maes parcio yn y cefn. Amser y siwrnai o’r M4 yw ychydig dros 5 munud.

Parcio Ceir

Mae 78 o leoedd parcio ceir, gan gynnwys 4 o leoedd i bobl anabl, sydd ar gael i gwmnïau ac ymwelwyr. Y cyntaf i’r felin piau hi.