The desirable business address in South West Wales


Bwrsari’r Goleudy

Cyflwynir Bwrsariaeth y Goleudy mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Choleg Sir Gâr, a gall darpar entrepreneuriaid ifanc wneud cais amdani. Mae cymorth ariannol ynghyd â mentora a swyddfa am ddim yng Nghanolfan Fenter y Goleudy ar gael drwy’r Fwrsariaeth. Mae nifer o fusnesau newydd, yn cynnwys Lian Cara Designs, Music HQ, State of Flow, Rapid IT a Money Market Solutions wedi cael cefnogaeth drwy Fwrsariaeth y Goleudy ers iddi gychwyn yn 2013.

Bwrsari’r Goleudy 2017

Cyfle i ennill gwobr cychwyn busnes gwych:

  • Gwobr 1af o £5000
  • 2il wobr o £2000
  • 3edd wobr o £1000

 

Mae gan y sir dreftadaeth hyfryd o greu busnesau a redir gan bobl ifanc, a chan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, mae’r sir wedi ymroi i gyflawni ffyrdd arloesol o sicrhau bod busnes a menter yn parhau i ffynnu ymysg pobl ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am Fwrsariaeth y Goleudy, cysylltwch:

Barry Hale drwy ffonio 01554 748813 neu drwy anfon e-bost at BHale@sirgar.gov.uk

Laura Edwards drwy ffonio 01554 748812 neu drwy anfon e-bost at LJEdwards@sirgar.gov.uk

0 0 0 1 0