The desirable business address in South West Wales


Menter

Mae’r Goleudy ar flaen y gad o ran meithrin a hyfforddi sgiliau a dawn busnes entrepreneuriaid ifanc a fydd yn ymuno â’r sector preifat ar draws de-orllewin Cymru. Mae’n Ganolfan Menter go iawn.

Drwy gydweithio gyda darparwyr addysg uwch ac addysg bellach, mae’r Goleudy yn darparu ar gyfer gofynion economi Cymru o ran twf, a darperir ar gyfer y sectorau TGCh, y Cyfryngau, Adeiladu, Gweithgynhyrchu Uwch, yr Amgylchedd a’r Economi sy’n Seiliedig ar Wybodaeth, ond mae croeso i bawb.

Cynigir amgylchedd busnes proffesiynol ac mae’r mentrau Bwrsariaeth y Goleudy a Meithrin Busnesau yn ceisio annog menter a thwf. Hefyd, mae Aelodaeth Gyswllt yn y Goleudy yn ffordd wych o ychwanegu gwerth at eich busnes.

3 1 0 0 0