The desirable business address in South West Wales


Swyddfeydd
Swyddfeydd

Mae'r Goleudy yn cynnig swyddfeydd o'r radd flaenaf ar gyfer busnesau mewn sectorau allweddol. Mae gan yr holl swyddfeydd fand eang cyflym di-derfyn, system aerdymheru, ac maent yn darparu popeth y byddech chi'n disgwyl ei gael mewn amgylchedd gwaith modern.

Darllen mwy →
Cynadledda a Chyfarfod
Cynadledda a Chyfarfod

Mae'r Goleudy yn cynnig lleoliad Cynadledda a Chyfarfod o'r radd flaenaf, dim ond 5 muned o gyffordd 48 traffordd yr M4. Mae gan y Goleudy ddigonedd o leoedd parcio ac amgylchedd busnes a delwedd neilltuol, felly mae'n ddewis delfrydol ar gyfer unrhyw ddigwyddiad!

Darllen mwy →
Bwrsariaeth y Goleudy
Bwrsariaeth y Goleudy

Mae'r Goleudy ar flaen y gad o ran meithrin a hyfforddi sgiliau entrepreneuriaid ifanc ac mae'n datblygu dawn busnes entrepreneuriaid a fydd yn ymuno â'r sector preifat ar draws de-orllewin Cymru.

Darllen mwy →

Cysylltwch â ni